FelsefemİzFirmamızın çalışma prensipleri ve kuruluş felsefesinin merkezinde “denge” yatmaktadır. Mühendislik hizmetlerinin temelinde de denge vardır. 

BAYTEC Mühendislik gerek müşterileri, gerekse çalışanları ile olan ilişkilerinde her iki tarafında kazandığı ve her iki tarafında bir zarara uğrama-
dığı dengeli bir ilişkiyi gözetmektedir.

BAYTEC tüm gelişimlerini ve felsefesini Merak-İhtiras, Kuşku-Sorgulama ve Çalışkanlık-Araştırma ikilileri üzerine oturtmuştur.

Bu karakterleri yetiştirmek üzere istihdam ettiği genç beyinlere aşılamak ve onlar sayesinde bu karakterlerin nesilden nesile kültür olarak aktarıl-
masını amaçlamıştır.