HAKKIMIZDA

BİZ KİMİZ ?


BAYTEC Mühendislik Endüstriyel Yapıların tasarımından, mimari konsept çalışmalarına, proje yönetiminden müşavirlik ve kontrollük hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bu çerçevede Enerji santralleri, Maden tesisleri, Petro-Kimya Sanayii, Çimento fabrikaları, Hastane binaları, cephe sistemleri gibi yapılarda kayda değer bir tecrübeye sahiptir.

Firmamız güçlü teorik altyapısı ile tüm güncel şartnamelere (EuroCode, ACI, AISC, SNiP, DIN, BS, TS vb.) göre hizmet vermekte ulusal ve uluslararası alanda detaydan genele komple çözümler sunmaktadır.

BAYTEC ana ilgi alanı olarak endüstriyel yapıların tasarımını seçmiştir. Bu alanda, müşterilerinin tüm disiplinlerde tek bir firmadan ve yapısal tasarımdan prosese her aşamanın en başından planlanarak yapıldığı bir hizmet almasını sağlamaktadır.

Misyonumuz
BAYTEC Mühendislik endüstriyel yapıların tüm disiplinlerde detay ve genel tasarımlarının yapıldığı, teknolojik bilgilerin de üretildiği ve herhangi başka bir mühendislik hizmeti veya bilginin dışarıdan transfer edilmediği bir firma olma amacındadır.

Vizyonumuz
BAYTEC, kendi içerisinde yetiştirdiği/eğittiği değerli beyinlerin ilgili disiplinlerin eğitiminin en iyi verildiği üniversitelere yüksek öğrenime gönderip ve gerekiyorsa eğitim sonrası stratejik iş tecrübelerinin edinmesinden sonra tekrar bünyesine ortak olarak katıldığı bir uzun vade yatırım ile bu hedeflerine ulaşma azmindedir.

Kalite Politikamız
Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;
Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek.
En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek dahasonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek.
Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak.
Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.
Politikamız doğrultusunda çalışmalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak.
Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak.
Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak.
Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak.
Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız
Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;
Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak.
Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak.
Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak.
Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek.
Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak.
Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek.
Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek.
Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.
Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

İSG Politikamız
Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 45001 standardı gereği İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız;
Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin kurumumuz tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uyulması gereken kurallara riayet ettirmeyi.
Kurumumuz içinde etkili iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve desteklemek adına ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, oluşturmak ve sürdürmek.
Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak.
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek emniyetsiz durum ve davranışların etkin bir risk değerlendirmesiyle önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi.
Yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı.
Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için yıllık eğitim programı oluşturarak ilgili tüm personelin uygun İSG eğitim almasını sağlamak.
İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.
Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak.
Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırılması.
Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
Firmamız olarak Kalite ve Çevre Sistemleri ile birlikte, bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecek olup iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.