INTEGRA

YAZILIM

INTEGRA BAYTEC bünyesinde oluşturulmakta olan bir yazılım markası olup proje aşamasındadır.

INTEGRA kapsamında, yapısal alanda kullanılan hesaplar ve çizimler için yazılımlar üretilmektedir. Bu çerçe- vede, çelik ve betonarme yapısal taşıyıcıların eleman hesapları, düğüm noktası tasarımları ve hesap raporları dökümleri gibi yazılımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Bu proje kapsamında AISC, ACI, TS EN, EN 1993, EN 1992, SNiP ve BS şartnameleri ile çalışılmakta ve ilgili ülkelerin deprem yönetmeliklerine uygun tasarım kriterleri de dikkate alınmaktadır.