REFERANSLARIMIZ

Referanslarımızdan Bazıları
1 - Relizane Tekstil Üretim Kompleksi

PROJE TANITIMI : Cezayir Relizane şehrinde organize sanayi bölgesinde planlanmış olan bir tekstil kompleksi projesi- dir. 2 milyon metrekare açık alan 1 milyon metrekare kapalı alan üzerine konumlandırılmış idari bloklar, lojmanlar, eğitim ve etüd merkezleri, tekstil üretim fabrikaları gibi muhtelif bir çok binanın meydana getirdiği büyük bir tekstil kompleksidir. fabrika binaları hangar tipi çelik yapı olarak, idari binalar çelik-betonarme kompozit yapı, lojmanlar ise tünel kalıp olarak tasarlanmıştır. Bina taşıyıcı sistemleri çelik, betonarme, çelik-betonarme kompozit yapı olmak üzere muhteliftir.

SERVİSLER : BAYTEC tüm binaların statik projelerini üstlenmiştir. Yapısal tasarım Avrupa Normlarına (Euro Code) göre yapılmıştır. (EN 1993, EN 1994 ve EN 1992)

MÜŞAVİR: Cezayir İlgili Bakanlıkları2 - Caspian Waterfront

PROJE TANITIMI : Bakü sahil şeridinde konumlandırılmış olan Caspian alışveriş merkezi çelik çatısı tasarım ve danış- manlık hizmeti verilmiştir. Çelikj çatı toplam 8 adet yaprak formundaki kabuk sistemden oluşmaktadır. Bir modüler yaprak formundaki kabuk sistemin iki mesnet noktası arasındaki mesafeler 50 m ye yaklaşmakta ve 2500 m2 gibi bir alanı kaplamaktadır.

SERVİSLER : Çelik çatının AISC şartnamesi LRFD yönetmeliğine göre tasarımı ve statik danışmanlığı yapılmıştır.

MÜŞAVİR: Mace International ve Azerbeycan ilgili bakanlıkları


3 - II. Susuz Boraks Fabrikası Tasarımı

PROJE TANITIMI : II. Susuz Boraks Fabrikası 25x60 m ebatarında 21 m yüksekliğinde tasarlınmış olup, mevcut I. Susuz Boraks Tesisine göre son teknolojiye göre projelendirilmiştir. Tesiste işlenen hammade susuz bir prosesten geçirilerek Susuz Boraks elde edilmektedir.

SERVİSLER : Proses tasarım, Mekanik ekipman genel yerleşimi, tozsuzlaştırma, Fırın tasarımı, Statik, mekanik tesisat, mimari, elektrik tesisat. Elektrik otomasyon haricinde tesisin komple projelendirilmesi yapılmıştır.

MÜŞAVİR: Eti Maden Genel Müdürlüğü4 - BPH1 Fabrikası Yapısal Taşıyıcı Sistem Güçlendirmesi

PROJE TANITIMI : 1. Boraks Pentahydrat tesisi 1980 yılında zamanının bilgi ve teknolojinse göre yapılmış bir tesistir. Bu tesisin 2007 deprem yönetmeliğine göre güçlendirme projelerinin hazırlanması ve buna ek olarak proses açısın- dan gerekli tadilatların yapılması kapsamında proje hizmeti verilmiştir.

SERVİSLER : Güçlendirme projeleri, mimari uygulama ve söküm paftaları, elektrik tesisat revizyon ve tadilat projeleri

MÜŞAVİR: Eti Maden Genel Müdürlüğü5 - Kazan Termik Santrali Boiler Unitesi

PROJE TANITIMI : Boiler ünitesine ait baca, inletduct, breeching, casing ve platformların imalat resimlerinin hazırlan- ması.

SERVİSLER : Detay mühendislik ve imalat resimlerinin hazırlanması

MÜŞAVİR: CMI Belçika6 - Özel Gebze Konak Hastanesi

PROJE TANITIMI : Gebze Konak hastanesi toplam 17 katlı mantar döşeme olarak tasarlanmış betonarme karkas sistemden oluşmaktadır.

SERVİSLER : Statik

MÜŞAVİR: Gebze Belediyesi7 - Kuleevo Cephe Tasarımı

PROJE TANITIMI : Kuleevo rezidans kısmını içine alan kule ve alışveriş merkezi tarafındaki cephe sistemlerinin çözümlenmesi ve tasarımları yapılmıştır.

SERVİSLER : Cephe tasarımı ve statik analizi, imalat resimlerinin hazırlanması

MÜŞAVİR: Kuleevo Teknik Ofisi8 - Samsun, Denizli ve Şanlurfa Sağlık Kampüsü Statik Raporlama ve Teknik Danışmanlık

PROJE TANITIMI : Sağlık kampüslerinin ihalesi kapsamında, statik raporlamaların yapılması, bazı ana kalemlerde ön maliyet çalışması yapılması, deprem izolatörleri tasarımı ve seçimi yapılarak adet ve maliyet hesaplarının yapılması

SERVİSLER : Statik rapor

MÜŞAVİR: Sağlık bakanlığı9 - Chara Otel Projesi

PROJE TANITIMI : Chara otelinin SNiP şartnamesine göre statik analizlerinin yapılması, Rus yönetmeliklerine göre tasarımın yapılması ve imalat resimlerinin hazırlanması.

SERVİSLER : Statik

MÜŞAVİR: Structoris ve Rus yerel enstitüsü10 - Himmetdede Altın Madeni ADR Binası İyileştirme Çalışmaları

PROJE TANITIMI : Himmetdede altın madeninin ADR binasının iyileştirilmesi kapsamında muhtelif proje hizmetlerinin verilmesi

SERVİSLER : Mimari ve statik

MÜŞAVİR: Koza Altın Teknik Ofis