LİRA

YAZILIM

BAYTEC Mühendislik LIRA programının Türkiye distribütörüdür ve LIRA nın Türkiye’de dağıtılması ve satılması ile ilgili olarak tüm hakları elinde bulundurmaktadır.

LIRA modern bir statik analiz ve tasarım programıdır.  Özellikle Rus şartnamelerine göre yapılan projelerde alternatifi yoktur. LIRA aşağıda listelenmiş olan özellikleri ve modülleri içermektedir;

  • LIR-ARM     : Bu modül kolon, kiriş, döşeme ve kabuk gibi betonarme elemanlardaki donatı hesaplarını ve gerekli donatı                       alanlarını hesaplamak için kullanılır.
  • LIR-STC       : LIR-STC kiriş, kolon vb. yapısal çelik elemanların tahkiklerinin yapılması için kullanılmaktadır.
  • LIR-SRS       : Çelik tabloları için düzenlenmiştir. Kütüphanenin düzenlenmesi ve oluşturulması için kullanılmaktadır.
  • LIR-KM        : KM kısaltması Rusya’da çelik yapılar için kullanılan bir kısaltma olup, bu program LIRA da analizi yapılan  çelik                        yapıların çiziminin AutoCAD ortamına otomatik olarak aktarılmasını sağlar. AdvanceSteel, BoCAD, Revit                        Structure 2008 gibi programlara otomatik import özelliklerine sahiptir.
  • SOIL             : Zemin-Temel bütünleşik hesaplamalar için kullanılan bir modüldür.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bizimle "info@baytec.com.tr" e-mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.